MyPso

MyPso er en app, der gør det muligt for psoriasispatienter at registrere deres trivsel og symptomer samt identificere de vigtigste udløsende faktorer. Derudover kan brugerne sammenligne og netværke med andre psoriasis patienter.

Bedre kendskab til psoriasis og indsigt i sammenhæng med livsstil

For at imødekomme de reelle brugerbehov, arrangerede Leo en række workshops med brugerne. Her blev det konkluderet, at personlig registrering er vigtigt for at kunne styrke dialogen med sundhedspersonalet, såsom praktiserende læge. Dernæst hjælper de personlige data patienten til, at opnå et bedre kendskab til og forståelse for sygdommen, herunder sammenhæng med egen livsstil. De tre vigtige parametre at følge op på, blev identificeret som værende: Symptomer, hvad der udløser samt detaljer om selve psoriasis udslættet.

Kunde: Leo Pharma
Platform: iOS, Android
Udgivelsesår: 2015
Lande: U.S, Tyskland, Østrig, UK, Danmark, Holland, Frankrig, Belgien, Rusland, Schweiz, Italien, Canada, Grækenland og Filippinerne

Personlig registrering

Som kendt fra andre livsstil apps er de personlige data vigtige for at skabe indsigt. Vi har fokuseret på at udvikle en løsning som gør registrering nemt, intuitivt og personligt. Når brugeren registerer regelmæssigt, bliver de i stand til at følge deres trivsel, identificere de vigtigste udløsere og symptomer samt graden af udslæt. Dette gør det muligt for patienten at få bedre indsigt i sammenhængen mellem sygdommen og livsstil.

MyPso Tracking

MyPso er udviklet på vores helt egen BridgeIT Mobility Platform (BMP), hvilket gør opdateringer og vedligeholdelse hurtigere og meget mere effektiv – i alle lande.

Læs mere om BMP.

Patienternes egne data kan revolutionere sundhedsvæsenet

MyPso app’ens positive resultater har også været dækket af de danske medier: http://bit.ly/2wXXLSs