Vores Implementerings Rådgiver, Nicole Fronc Dumanski, er en af forfatterne til lærebogen ”Sundhedsteknologi i praksis”

I kapitlet ”Patientuddannelse i et teknologisk perspektiv” forklarer Nicole, hvordan man understøtter recovery hos mennesker med sindslidelse ved hjælp af Minvej og betydningen af bruger-til-bruger støtte i implementering af Minvej programmet.

Lærebogen udgives på FADL´s Forlag og er rettet til sundhedsprofessionelle.

 

Minvej gør en forskel

Minvej er et personligt selvmestringsværktøj udviklet for og med mennesker med sindslidelse og psykisk sårbarhed i tæt samarbejde med BridgeIT. Kommuner i Danmark abonnerer påappen og tilbyder den som en del af deres forebyggende og rehabiliterende indsatser.

Nicole Fronc Dumanski er uddannet sociolog og er vores Minvej specialist med ekspertise i mobil velfærd. Hun udvikler kompetenceudvikling indenfor Minvej, recovery, mobil velfærdsteknologi og tilrettelægger vores Minvej kurser rettet til nye brugere både professionelle, borgere og patienter.

Læs mere om Minvej