Når man designer en applikation, er udfordringen at sikre, at den passer til brugerens behov og er brugervenlig. Og hvordan sikrer man dette?

Svaret er: Involvering. I alle projektets faser: scoping, design, udvikling og test.

Det virker umiddelbart enkelt og lige til – hvilket det i princippet også er. Udfordringen er, at bruger-involvering ofte nedprioriteres i projekter, som regel på grund af en forudindtaget opfattelse af brugerne og deres behov. Men jo mindre involvering, jo mindre indsigt og forståelse for brugeren.

Brugerinvolvering skaber indsigt

En borger i Københavns Kommune med diagnosen ’skizofren’, udtalte under en workshop: ”Der er de sindssyge – og der er de rigtig sindssyge. Og dét er os”.

Pointen er, at din målgruppe kan have en anderledes opfattelse af verden end dig. Og de behøver altså ikke en psykisk diagnose, for at opføre sig utilregneligt. Kun med bruger involvering opnås den indsigt, der skal til, for at udvikle den rette løsning.

90% af brugerne anbefaler løsningerne til andre

BridgeIt har med stor succes praktiseret denne brugerdrevne udvikling i mange af vores projekter. Resultatet er, at over 90% af brugerne anbefaler løsninger såsom Min Vej, Min Rådgiver, Momentum og Daytracker, til andre.