i samarbejde med Jobcenter Gladsaxe har vi udviklet, mitjob, en ny spændende app til borgere med skrøbeligt sind, senhjerneskade og lignende.

’Mitjob’ er udviklet som et metodeværktøj baseret på de mange gode erfaringer fra den evidensbaserede ’min-vej’ app.

Ønsket er, at kunne understøtte borgere i ressourceforløb eller fleksjob, skabe fremdrift i deres reintegration samt øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet

’Mitjob’ er borgerens eget værktøj, der kan hjælpe til en øget struktur og egen indsigt. Jobcentrene vil med app’en bedre kunne kvalificere hjælpen til borgeren, og sikre den optimale udnyttelse af dennes potentiale.