Det forventes at mange tusinde patienter skal anvende dette værktøj

 

Region Hovedstaden lancerede i juli måned 2014 i samarbejde med os Psykiatri appen ’Momentum’, som skal være med til at sikre et tættere samarbejde mellem behandler, patient og kontaktpersoner med det formål at gøre recovery-processen for psykisk udsatte hurtigere og lettere.

Momentum skal først og fremmest være med til at forberede behandlersamtaler. Appen guider brugeren gennem spørgsmål om, hvad man er optaget af samt hvordan det går med sygdommen og de udfordringer, der følger med en psykisk lidelse. Oplysningerne kan patienten vælge at dele med sin behandler som input til næste mødes dagsorden.

Både app og den bagvedliggende administrationsdel er udviklet gennem det sidste halvandet år med teknisk bistand fra os og på baggrund af input fra tidligere brugere af psykiatrien. Der er nu gennemført en pilottest på tre forskellige afsnit i RHP, og på baggrund af en evaluering med bl.a. interviews med patienter og personale arbejdes der med en videreudvikling af indholdet i appen.

Mere information

Hjemmeside: Psykiatri Region Hovedstaden – Momentum

Case: Momentum