‘Minvej’ er i særdeleshed blevet en applikation med betydning for borgerne i Københavns Kommune

 

Samarbejdet med Københavns Kommune omkring applikationen ’minvej’ blev fredag d. 25. april præsenteret på landsdækkende TV, idet 21. nyhederne på DR1 rapporterede om løsningens virkninger for de sindslidende.

 

Resultater peger på kortere og færre indlæggelser for de sindslidende

Udsendelsen bragte fokus på den forbyggende behandling og selvstændiggørelsen af de enkelte brugere og konkluderede at de foreløbige resultater fra København peger på at appen betyder kortere og færre indlæggelser for de sindslidende.

Selvstændiggørelse af brugeren er det centrale i minvej løsningen og den muliggør et bedre samarbejde mellem den enkelte og dennes behandler, idet der via løbende kan rapporteres direkte til behandleren. Med løbende monitorering får behandleren mulighed for at gribe ind, når behovet opstår og lade den enkelte borger klare udfordringerne selv, når det vurderes at det er muligt.

 

Stigende interesse for MinVej

Et stort antal borgere er i øjeblikket inkluderet i projektet i København, og flere kommuner landet over har vist interesse for løsningen, der giver dem mulighed for at levere bedre velfærdsydelser til lavere omkostninger.

‘Minvej’ er i særdeleshed blevet en applikation med betydning for borgerne i Københavns Kommune

 

Samarbejdet med Københavns Kommune omkring applikationen ’minvej’ blev fredag d. 25. april præsenteret på landsdækkende TV, idet 21. nyhederne på DR1 rapporterede om løsningens virkninger for de sindslidende.

 

Resultater peger på kortere og færre indlæggelser for de sindslidende

Udsendelsen bragte fokus på den forbyggende behandling og selvstændiggørelsen af de enkelte brugere og konkluderede at de foreløbige resultater fra København peger på at appen betyder kortere og færre indlæggelser for de sindslidende.

Selvstændiggørelse af brugeren er det centrale i minvej løsningen og den muliggør et bedre samarbejde mellem den enkelte og dennes behandler, idet der via løbende kan rapporteres direkte til behandleren. Med løbende monitorering får behandleren mulighed for at gribe ind, når behovet opstår og lade den enkelte borger klare udfordringerne selv, når det vurderes at det er muligt.

 

Stigende interesse for MinVej

Et stort antal borgere er i øjeblikket inkluderet i projektet i København, og flere kommuner landet over har vist interesse for løsningen, der giver dem mulighed for at levere bedre velfærdsydelser til lavere omkostninger.